kosacka 12 

Barbara Kosacka

Mgr Barbara Kosacka jest pedagogiem terapeutycznym. Przez wiele lat pełniła   funkcje sekretarza Polskiej Akademii Medycyny. Autorka jest młodą duchowo i utalentowaną literatką, a także poetką. Posiada niezwykłą intuicyjną zdolność wnikania w tajniki ludzkiej duszy. Jej sposób widzenia świata oparty jest na prawdzie, pięknie, dobru i miłości. Zrozumienie go wymaga nowego myślenia i odczuwania.

Utraciwszy w dzieciństwie matkę, niezwykle wrażliwa, nic znajdując zrozumienia ani oparcia w rodzinie, przeżyła koszmar cierpień, udrę. k i rozczarowań. Prawdopodobnie stąd wywodzi się Jej niezwykłe uwrażliwienie na ludzką krzywdę i cierpienie oraz pragnienie niesienia pomocy. Głęboko wierząca odrzuca jednak dogmaty, które dzielą religie i ludzi stając się przyczyną konfliktów.

W twórczości swej porusza problemy bliskie człowiekowi. Ukazuje różne oblicza cierpienia, osamotnienia, pustki wewnętrznej, płytkości więzi międzyludzkich, pozornych wartości oraz braku sensu. Akcentuje rozwój ku człowieczeństwu stwarzając nadzieję oraz nadając transcendentny wymiar miłości.

Jej pisarstwo jest nic tylko ciekawe i mądre oraz czytane jednym tchem", lecz także budzące refleksje, które stają się formą „katharsis" wskazującą drogę rozwoju w kierunku człowieczeństwa. Jej piękne opisy przyrody i porównania budzą zachwyt, podziw i wzruszenie. Pisarstwo to odbiera się nie tylko intelektem, lecz i sercem.

Zadebiutowała książką autobiograficzną pt. „Poszukiwanie własnej duszy", która została entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów i czytelników. Jej książka pt. „Kontemplacja istnienia" stanowi zbiór luźnych przemyśleń, odczuć i analiz, których oryginalność i głębia pobudza do refleksji nad sensem życia i rozwojem ku człowieczeństwu. Jej powieść pt. „Spełnienie", jest określana mianem bestsellern ponieważ zawiera nowe, oryginalne analizy i sposoby rozwiązań trudnych sytuacji międzyludzkich. Jej tomik poezji pisanej prozą pt. „Misterium istnienia" stanowi fascynującą ekspresję najgłębszych procesów myślowych i uczuciowych autorki całkowicie obnażających Jej duchową sferę życia.

Niniejsza powieść pt. „Świat nadziei" ukazuje skomasowane w jeden scenariusz fragmenty rzeczywistych przeżyć kilkorga ludzi. Tytuł książki pt. „Świat nadziei" wiąże się z poglądami i stylem życia bohaterów, które sygnalizują możliwość istnienia niezwykle głębokich więzi międzyludzkich opartych na miłości z równoczesnym poszanowaniem wolności obydwojga partnerów także w małżeństwie.

W przygotowaniu znajduje się kolejny tomik poezji oraz książka, w której Autorka dokonuje analizy najwybitniejszych dzieł literatury pięknej napisanych głównie przez laureatów Nagrody Nobla.

W roku 2010 otrzymała Wielki Medal Alberta Schweitzera. Na codzień jest osobą wyjątkowo autentyczną i otwartą prawdopodobnie dlatego, że z pasją zajmuje się rozwojem duchowym.