Spełnienie

14,99 PLN

Moim głównym pragnieniem podczas pisania tej książki była chęć po­ dzielenia się z innymi ludźmi swoimi refleksjami, spostrzeżeniami i poszukiwaniami dotyczącymi relacji międzyludzkich opartych na uczuciach oraz budowania więzi międzyludzkich. Słuchając wypowiedzi wielu osób i przyglądając się ich wspólnemu życiu, szczególnie w małżeństwie, często odnoszę wrażenie, że zapominamy o rzeczach podstawowych. Gubimy też gdzieś proste życzliwe słowa. Dopiero, gdy nagromadzi się gąszcz problemów między partnerami zaczyna uwidaczniać się brak głębszej więzi oraz świadomości, jak można budować w partnerstwie zaufanie, rozwijać pozytywne uczucia u drugiego człowieka. Domagamy się ciepłych uczuć nie starając się zasługiwać na nie. Zapominając, że najpierw trzeba stać się god­nym miłości, aby ją otrzymać. Wszelki przymus lub próba ograniczania swobody partnera wpływa ujemnie i niszcząco na miłość. Uczucia raczej nie podlegają naszej woli, rodzą się one spontanicznie jako reakcja na drugiego człowieka.