Świat nadziei

14,99 PLN

Pewnego dnia zapragnęłam podzielić się najgłębszymi do­ znaniami duszy swojej. Natchnienie czerpałam z otaczającej mnie rzeczywistości, ze zwierzeń bliskich mi osób oraz przeżyć tych, którym starałam się pomóc. Niektóre sytuacje opisane w tej książce były moim udziałem lecz większość zawdzięczam tym ludziom, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem, a którym za to na tym miejscu składam podziękowanie. Oczywiście dane mogące ich zidentyfikować zostały zmienione.

Opisywanie duchowych przeżyć, wewnętrznych przeobra­żeń jest niezwykle trudne. Po prostu rzeczywistość duchowa wymyka się wszelkim opisom i nie pozwala zamknąć się w słowach. Jednak pragnienia okazały się silniejsze od rozumowych racji. Postanowiłam choć częściowo przybliżyć duchowy obraz człowieka, który zawsze fascynował mnie wielkim bogactwem doznań.